peniaze 5 na školky

Chcem si požičať

Posledný žiadateľ: Alexandra, Žilina

PaniAlexandra požiadala o 5 000 €

Referencie

“ Vaša pôžička mi skutočne pomohla, keď som peniaze potrebovala veľmi rýchlo. Už druhý deň som ich držala vo svojich rukách. Vynikajúce riešenie pre nečakané situácie. “

Alexandra, Kladno

Máte záujem o online pôžičku aj vy?

Kliknite na tlačidlo “Chcem si požičať“ a vyberte si pôžičku podľa vašich požiadaviek

Chcem si požičať

Dnes už o pôžičku požiadalo 68 klientov.
Pridajte sa k nim aj vy!

Vrátenie tovaru a peňazí – Lindex SK

Vrátenie tovaru a peňazí Ako môžem vrátiÅ¥ tovar? Ako môžem vrátiÅ¥ tovar z kolekcie MOM? Môžem si po vrátení tovaru ponechaÅ¥ zľavu? Ako vrátim tovar zakúpený v hromadnej zľave, napríklad „3 za cenu 2“? Kedy je možné vrátiÅ¥ tovar? Aká je

Aktuality | Základná Å¡kola M.R.Å tefánika

VÁŽENÍ RODIČIA A PRIATELIA ZÅ  M. R. Å TEFÁNIKA, v súčasnej situácii Vás prosíme o darovanie 2 % dane z VaÅ¡ich príjmov. Tieto peniaze ste už Å¡tátu odviedli a je na VaÅ¡om rozhodnutí, či ich necháte rozptýliÅ¥ v Å¡tátnom rozpočte, alebo 2 % z

Základná Å¡kola, Ul. Komenského 2666/16, Snina

NaÅ¡a Základná Å¡kola na Ulici Komenského 2666/16 v Snine je najmladÅ¡ou plnoorganizovanou Å¡kolou v meste Snina. Jej história sa začala písaÅ¥ presne 2. septembra 1998, keď prvýkrát slávnostne otvorila svoje brány pre žiakov najmladÅ¡ieho sídlisk

Novinky | Základná Å¡kola, Krosnianska 4, KoÅ¡ice

26.04.2021 · OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 a na základe rozhodnutia Mesta KoÅ¡ice ako zriaďovateľa Å¡kôl a Å¡kolských zariadení MK/A/2020/13846 zo dňa 25.5.2020 sa s účinnosÅ¥ou od 1. júna 2020 obnovuje prevádzka: Å¡koly na účel výchovy a vzdeláva

peniaze na Å¡kola letovice -

Situácia na trhu práce a v nábore zamestnancov sa menia. S tým sa mení i úloha dneÅ¡ného kariérneho poradcu. „Ten vám určite nevyberá profesiu na mieru ani na žiadnu profesiu nenabáda. Snaží sa, aby sa človek o sebe a svojich profesijných víziá

Ministerstvo Å¡kolstva prispeje na povinné Å¡kôlky päÅ¥ ...

20.05.2021 · Finančnú pomoc vo výÅ¡ke päÅ¥ miliónov eur poskytne rezort Å¡kolstva na zabezpečenie miest v Å¡kôlkach pre päÅ¥ročné deti, ktoré od septembra povinne nastúpia do materských Å¡kôl, informovalo ministerstvo vo Å¡tvrtok (20. 5.) Peniaze

Novinky | Základná Å¡kola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová ...

Mesto Nová Dubnica, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o Å¡tátnej správe v Å¡kolstve a Å¡kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorÅ¡ích

155/7/2020-SAMRS | Centrálny register zmlúv

Celkovo zverejnených 2605873 zmlúv. Domov; Zmluvy. Dodatky k zmluvám; Doplnené zmluvy; ZruÅ¡ené zmluvy; NajsledovanejÅ¡ie zmluvy

Novinky | Základná Å¡kola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde

Milí rodičia, Ministerstvo Å¡kolstva už druhý rok po sebe poÅ¡le Å¡kolám peniaze na program Letných Å¡kôl. Letná Å¡kola sa bude konaÅ¥ počas posledných troch augustových týždňov – od 9. augusta do 27. augusta 2021. PrihlásiÅ¥ môžete svoje det

Peniaze s5 | Zľavy na každom kroku

Peniaze S5 – nový vernostný program PoÅ¡tovej banky, vďaka ktorému dostávate peniaze späÅ¥ z každého nákupu platobnou kartou u niektorého z naÅ¡ich partnerov. Jednoducho a diskrétne. Peniaze s5 | Zľavy na …